Twórca metody

Twórca metody

Anna Stelmasiak, M.A, MSc, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Strathclyde Business School w Wielkiej Brytanii. Lingwistka, posiada międzynarodowe uprawnienia do nauczania języka angielskiego oraz dyplom Doskonałość w Nauczaniu (Certificate in Teaching Excellence™), licencjonowany przez The Society of NLP z USA. Ukończyła kurs Praktyk i Master NLP. Na bieżąco śledzi światowe nowości i trendy w nauczaniu oraz bierze udział w konferencjach metodycznych.

Założycielka szkoły językowej VSchool nauczającej metodą INT™ oraz Akademii Cudów zajmującej się rozwojem osobistym i duchowym. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w skutecznym, niestandardowym i kreatywnym sposobie nauki języka angielskiego, ze specjalizacją w przełamywaniu barier językowych i przyjaznej edukacji.

Orędowniczka wellness w edukacji, zdrowego trybu życia oraz holistycznego podejścia do człowieka i ucznia. Doskonale rozumie specyfikę pracy na szczeblu kierowniczym oraz funkcjonowania w środowisku międzynarodowym. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich w firmach polskich i międzynarodowych.

Jako matka, rozumie rodzica, a także dziecko oraz potrzeby językowe i wyzwania, które stawia przed nimi systemowy sposób nauczania w szkole. To coach zmiany i coach edukacyjny oraz joginka śmiechu.

Od lat zgłębia tajniki ludzkiego umysłu. Wykorzystuje również skutecznie nowatorskie narzędzia i kreatywne, a także holistyczne metodynauczaniu języka oraz rozwoju osobistym własnym i innych.

Przekazuje wiedzę z pasją. Dla dobra swoich uczniów łączy rozległe doświadczenie językowe, zawodowe i życiowe z wielu dziedzin z wiedzą merytoryczną.

Dyplomy i certyfikaty